www.sklep.eveline.eu

Zmieniamy się dla Ciebie. Sklep Eveline Cosmetics online jest w tracie zmiany platformy programistycznej. Już niebawem udostępnimy Państwu nową wersję naszego sklepu.

Przepraszamy za utrudnienia.

Chcesz otrzymać powiadomienie o terminie uruchomienia nowego sklepu. Pozostaw nam swój adres e-mail.


Podanie Twoich danych jest dobrowolne i jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Administratorem Twoich danych osobowych i podmiotem prowadzącym sklep internetowy sklep.eveline.eu jest EVELINE COSMETICS, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności w Lesznowola, ul. Żytnia 19, kod pocztowy: 05-506, posiadający numer NIP: 951-20-98-716, REGON: 015585664.

Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie i przechowywane będą do czasu udzielenia odpowiedzi lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

Więcej informacji: https://www.eveline.eu/kontakt


We are changing for you. Eveline Cosmetics the online store is in the process of changing the programming platform. Soon, we will provide you with a new version of our store.

Sorry for the inconvenience.

You want to receive a notification about the date of launching a new store. Leave us your e-mail address.


Providing your data is voluntary and is a condition for responding to your inquiry. The administrator of your personal data and the entity running the sklep.eveline.eu online store is EVELINE COSMETICS, running a business under the name of EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA entered into the Central Register and Information on Business, address of the main place of business in Lesznowola, ul. Zytnia 19, postcode: 05-506, with the tax identification number: 951-20-98-716, REGON: 015585664.

Your data will be processed in order to answer your inquiry and will be kept until you answer or until you withdraw your consent to the processing of personal data.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion, processing restrictions and objecting to the processing of your personal data.

More information: https://www.eveline.eu/en/contact