Szybkie menu Kategorii:

Regulamin


REGULAMIN SKLEPU SKLEP.EVELINE.EU

1. Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków oferowanych przez sklep www.sklep.eveline.eu. Sklep prowadzony jest na zasadach partnerskich przez firmy: Estores.pl, Stok Wiśniewski 1a, 08-112 Wiśniew - operator Sklepu oraz Eveline Cosmetics, ul. Żytnia 19, 05-506 Lesznowola - producent kosmetyków.

2. Sprzedaż kosmetyków odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym sklep.eveline.eu. Usługa sprzedaży kosmetyków skierowana jest wyłącznie do osób pełnoletnich.

3. W celu złożenia zamówienia, zamawiający powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek: Explorer, Mozilla FireFox, Chrome lub Opera. Powinien mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików Cookies.

4. Każdy klient Sklepu przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z Regulaminem dostępnym i możliwym do pobrania na naszej stronie https://sklep.eveline.eu/regulamin-sklepu-s34.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

6. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć proces przejścia wszystkich 4 etapów składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem 'kupuję i płacę'. Potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku 'kupuję i płacę' wiąże się z obowiązkiem opłacenia zamówienia. Nie będzie już można dokonać zmian w koszyku.
Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).

7. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularzy na każdym z 4 etapów składania zamówienia.  W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

8. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za wybrany towar, w wysokości określonej w zamówieniu.

9. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzając przyjęte zamówienie (zawarcie umowy).

10. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia
b) w przypadku zamówień płatnych poprzez system SOFORT Banking – po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu SOFORT Banking
c) w przypadku zamówień płatnych przelewem bezpośrednio na konto Sklepu po zaksięgowaniu płatności.

11. Zamówienia są realizowane tego samego bądź kolejnego dnia roboczego od daty złożenia pod warunkiem, że zamawiane produkty są dostępne w magazynie. W przypadku braków magazynowych, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć do 10 dni roboczych.

12. W przypadku sprzedaży promocyjnej liczba towarów jest ograniczona do podanych na stronie stanów.

13. Użytkownik ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe pod adresem sklep@eveline.eu lub telefonicznie pod numerem 666 011 181.

14. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ewentualne koszty dostawy zostały uwzględnione na fakturze w cenach produktów proporcjonalnie do ich wartości.

15. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

16. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych.

17. Sklep pobiera opłatę za koszt nadania przesyłki do Klienta, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili na stronie Dostawa i koszty przesyłki.

18. Sklep realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem: firmy kurierskiej DPD, Poczty Polskiej, Paczka w RUCHu.

19. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT. Faktura VAT (korekta faktury VAT) jest dostarczana do Klienta w postaci papierowej lub elektronicznej.

20. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, kartą płatniczą i przelewem na konto bankowe Sklepu.

21. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem emaila: sklep@eveline.eu lub telefonicznie: 600 055 695. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

22. Zgodnie z Ustawą z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni (liczonym od momentu doręczenia przesyłki) odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na: adres mailowy sklep@eveline.eu lub adres korespondencyjny: Estores.pl, Stok Wiśniewski 1a, 08-112 Wiśniew, wypełnienie formularza kontaktowego lub wypełnienie formularz odstąpienia od umowy.
W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy odesłać na adres: sklep.eveline.eu - Estores.pl, Stok Wiśniewski 1a, 08-112 Wiśniew. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócone produkty (kwota łączna za produkty + koszt wysyłki w pierwszą stronę od Sklepu do Konsumenta) w terminie 14 dni kalendarzowych.
Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 31.05.2014 r. o prawach konsumenta.

24. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług

25. Użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika: https://sklep.eveline.eu/regulamin-sklepu-s34 oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

24. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
- zamiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
- zmiany form płatności,
- zmiany sposobów dostawy,
- zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

25. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej sprzedawcy z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.

26. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

27. Niniejszy Regulamin został opublikowany dnia 15.01.2016 roku.

Regulamin do pobrania w wersji PDF »