Szybkie menu Kategorii:

Nowe konto

W celu założenia konta wypełnij poniższy formularz.

Login:
Hasło:
Powtórzone hasło:
Imię:
Nazwisko:
Email:

Administratorem danych osobowych jest Eveline Cosmetics Brand Concept Development sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 18. Dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom współpracującym z Eveline Cosmetics Brand Concept Development sp. z o.o., w zakresie oferowanych usług. Zakres zbieranych danych obejmuje:

•    Imię i nazwisko użytkownika serwisu
•    Adres e-mail
•    Telefon kontaktowy
•    Adres ip z którego dokonano zgodę wyrażono
•    Nazwę firmy
-    Ulicę, nr domu , nr mieszkania
-    Kod pocztowy, Miejscowość
•    Adres dostawy
-    Państwo
-    Firmę
-    Imię i nazwisko
-    Ulicę, nr domu , nr mieszkania
-    Kod pocztowy, Miejscowość
-    Telefon kontaktowy

Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania oraz usunięcia w dowolnym momencie.
Dane będą przetwarzana do czasu wycofania zgody lub stwierdzenia że dane są nieaktualne, a po wycofaniu zgody lub stwierdzeniu że są nieaktualne przez okres czasu w jakim mogą być zgłaszane ewentualne zastrzeżenia co do poprawności przetwarzania danych.
Użytkownik ma prawo w każdej chwili do cofnięcia zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z wymogami prawa dokonanego na podstawie uprzednio udzielonej zgody. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem założenia konta użytkownika. Administratorem Twoich danych osobowych i podmiotem prowadzącym sklep internetowy eveline.eu jest Magdalena Czarnocka - Baran, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: ESTORES.PL Magdalena Czarnocka - Baran wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności Stok Wiśniewski 1a, kod pocztowy: 08-110 Siedlce, posiadająca numer NIP: 821-217-32-06, REGON: 141139616

Twoje dane będą przetwarzane w celu prowadzenia konta klienta, świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem sklepu eveline.eu realizacji umowy sprzedaży jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu eveline.eu, oraz do ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

W celu realizacji zamówienia odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi pocztowe oraz podmioty świadczące pośrednictwo w płatnościach. Pełna lista podmiotów z którym współpracujemy w celu zrealizowani procesu sprzedaży znajduje się pod adresem: www.estores.pl/pl/odo/

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i realizacji zamówień. Twoje dane będą przechowywane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wymaganych właściwymi przepisami prawa.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu możesz kontaktować się z działem obsługi klienta ESTORES.PL pod adresem e-mail lub pisemnie na adres siedziby.

Więcej informacji: www.estores.pl/pl/odo/

POKAŻ WIĘCEJ